Visie

Respect voor een goed ontwikkelde gemeenschap

Burgers in de gemeente Beemster doen allen mee in de samenleving, gemotiveerd door hun betrokkenheid.

Het sociaal domein dient zodanig ingericht te zijn dat iedereen kan meedoen aan de samenleving. De advisering van de raad dient daaraan een bijdrage te leveren.

Mensen en hun organisaties kunnen worden aangesproken als dat nodig is, maar ze zijn altijd meer dan een middel dat door het publieke bestuur kan worden ingezet voor een doel. Mantelzorgers, vrijwilligers en anderen die ‘van binnen uit’ gemotiveerd zijn zich in te zetten voor de ander is een kracht van de Beemsterlingen.

Deze interne motivatie kan niet worden vervangen door ‘prikkels van buiten af’. Daarbij moet er aandacht zijn voor het risico dat mensen uitgeput raken.

Doelstellingen

  • De advisering van de Adviesraad levert een bijdrage aan het optimaal voorbereiden en uitvoeren van het beleid op het sociaal domein.
  • De advisering tot wijziging van bestaande besluiten/regelingen naar aanleiding van wensen of verzoeken vanuit de achterban.