Opstelling

 

De adviesraad profileert zich door onderstaande punten:

  • De adviesraad toont een actief adviserende rol en geeft  gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die betrekking hebben op het Sociaal Domein van de gemeente Beemster.
  • De adviesraad toont een pro actieve houding en neemt initiatief tot samenwerken met het college en het netwerken met de achterban.
  • De adviesraad denkt desgevraagd mee met het college over te nemen besluiten en geeft er de voorkeur aan vroegtijdig te worden betrokken bij vraagstukken.
  • De adviesraad neemt  een actieve houding aan in het vergaren van kennis en het uitbreiden van het netwerk.

Aandacht voor- en incidentele advisering over:

  • Ontwikkelingen op het gebieden van jeugdbeleid.
  • Ontwikkelingen op het gebied van de participatiewet.
  • Ontwikkelingen op het gebied van de wet WMO.
  • Ontwikkelingen met betrekking tot mantelzorg- en vrijwilligersbeleid.
  • Overige ontwikkelingen met betrekking tot het werkveld van het Sociaal Domein.