Nieuw bestuur

Op 1 maart 2016 heeft de gemeente Beemster een Adviesraad Sociaal Domein geïnstalleerd.  De adviesraad heeft als doel om het college van burgemeester en wethouders te adviseren (gevraagd en ongevraagd) bij regelgeving, beleid en plannen met betrekking tot:

  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning
  • Participatiewet
  • Aandachtsgebied Jeugd

De  Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Beemster en bestaat uit een groep betrokken vrijwilligers afkomstig uit de Beemster. De adviesraad bestaat uit:

  • Jaap Bartoo (voorzitter)
  • Judith Konijn
  • Maartje Glorie
  • Paul Mounoury

De adviesraad is er niet om individuele problemen op te lossen, maar wil bij de advisering gebruik maken van de kennis en ervaring van de betrokkenen die aanleiding kunnen geven hierover signalen of formele adviezen af te geven aan de gemeente.

Heeft u een vraag aan het bestuur? Neem dan contact op s.v.p