Vacature lid Adviesraad Sociaal Domein

Vacature: 2 leden Adviesraad Sociaal Domein

Sinds vorig jaar heeft de gemeente Beemster een Adviesraad Sociaal Domein. Deze voorziet burgemeester en wethouders gevraagd, maar zeker ook ongevraagd, van advies. Denk hierbij vooral aan advies over hoe de gemeente omgaat met de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de verstrekking van gemeentelijke voorzieningen in het kader van de Jeugdzorg. Het gemeentebestuur zoekt 2 leden voor deze adviesraad.

Samenstelling adviesraad
De adviesraad bestaat uit een voorzitter en 4 leden. De leden hebben vooral affiniteit met én belangstelling voor de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning en de jeugdzorg in de brede zin van het woord. De leden worden benoemd voor een periode van 3 jaar en kunnen eenmaal herbenoemd worden. Leden hebben intensief en proactief contact met de samenleving en het college. In de adviesraad zitten geen beroepskrachten of raadsleden van de gemeente Beemster. Ambtenaren werkzaam bij gemeente Beemster of Purmerend zitten niet in de adviesraad. Deelnemen is op vrijwillige basis.

Wat vragen wij?
U heeft inlevingsvermogen en kunt goed luisteren en doorvragen. U bent sterk in mondelinge en schriftelijke communicatie. Verder bent u kritisch en onderzoekend, in staat om met tegengestelde belangen om te gaan. U bent enthousiast, maatschappelijk betrokken en heeft affiniteit met de diverse werkvelden in het sociale domein. U vindt goed communiceren belangrijk en werkt zowel mondeling als schriftelijk goed samen. Tot slot bent u vak- of ervaringsdeskundig en woont u in Beemster of heeft er binding mee.

Wat bieden wij?
De uitdaging om samen met andere leden in de adviesraad een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van het sociale domein in Beemster en de voldoening dat uw inbreng tot concrete resultaten leidt. U ontvangt een vergoeding per bijgewoonde vergadering en onkosten kunt u declareren. Verder bestaat de mogelijkheid tot deskundigheidsbevordering.

Meer weten of reageren?
De gesprekken worden in juni gevoerd. Voor meer informatie neemt u contact op met Catalijne Kraijo via (0299) 452130. U kunt ook eens een kijkje nemen op www.asd-beemster.nl. Uw reactie met cv kunt u tot uiterlijk 14 juni 2017 versturen via genoemd mailadres.