FAQ

Op deze pagina staan de antwoorden op de meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij, neem dan gerust contact met ons op.


De adviesraad bestaat uit een voorzitter en 4 leden. Ook wordt voor de voorzitter en elk lid een plaatsvervanger benoemd. De leden van de adviesraad hebben met name affiniteit met én belangstelling voor de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning en de jeugdzorg in de brede zin van het woord. De leden worden benoemd voor een periode van 3 jaar en kunnen eenmaal herbenoemd worden.
De adviesraad is een door het college van burgemeester en wethouders ingesteld orgaan en adviseert gevraagd en ongevraagd over beleidskaders die door de gemeenteraad van Beemster worden vastgesteld op het gebied van de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning en de verstrekking van gemeentelijke voorzieningen in het kader van de nieuwe Jeugdzorg.
De adviesraad vergadert in principe iedere vier weken op maandagavond.