Kennismakingsavond Adviesraad op 19 september

Zoals u al heeft kunnen lezen is sinds dit voorjaar de Adviesraad Sociaal Domein in de gemeente geïnstalleerd. De adviesraad heeft tot taak om het college van de Gemeente Beemster (on)gevraagd advies te geven op het terrein van het Sociaal Domein.

Op maandag 19 september organiseert de Adviesraad een kennismakingsavond waarop diverse instanties op dit terrein zijn uitgenodigd alsmede de dorpsraden van de Gemeente Beemster. Als adviesraad willen wij op een informele manier kennis maken met de vertegenwoordigers van deze instanties, en mogelijk ook eventueel  de cliëntenraden ervan, om ook te weten met wie wij te maken zouden kunnen hebben/ krijgen en de dorpsraden vanwege hun goede contacten in de dorpskernen.

Naast deze instanties hopen wij op deze avond ook kennis te maken met de nieuwe wethouder, die de komende periode het sociaal domein in de portefeuille heeft.

Bent u ook geïnteresseerd in deze avond?                                            

In bescheiden vorm zijn ook eventuele belangstellenden welkom. In dat geval  kunt u zich aanmelden via beemsteradviesraad@gmail.com of via het contactformulier op deze website.

De avond wordt gehouden in het Gemeentehuis te Middenbeemster, waar vanaf 19.45 uur de genodigden zullen worden ontvangen.

Nieuw bestuur

Op 1 maart 2016 heeft de gemeente Beemster een Adviesraad Sociaal Domein geïnstalleerd.  De adviesraad heeft als doel om het college van burgemeester en wethouders te adviseren (gevraagd en ongevraagd) bij regelgeving, beleid en plannen met betrekking tot:

  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning
  • Participatiewet
  • Aandachtsgebied Jeugd

De  Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Beemster en bestaat uit een groep betrokken vrijwilligers afkomstig uit de Beemster. De adviesraad bestaat uit:

  • Jaap Bartoo (voorzitter)
  • Judith Konijn
  • Maartje Glorie
  • Paul Mounoury

De adviesraad is er niet om individuele problemen op te lossen, maar wil bij de advisering gebruik maken van de kennis en ervaring van de betrokkenen die aanleiding kunnen geven hierover signalen of formele adviezen af te geven aan de gemeente.

Heeft u een vraag aan het bestuur? Neem dan contact op s.v.p