Kennismakingsavond Adviesraad op 19 september

Zoals u al heeft kunnen lezen is sinds dit voorjaar de Adviesraad Sociaal Domein in de gemeente geïnstalleerd. De adviesraad heeft tot taak om het college van de Gemeente Beemster (on)gevraagd advies te geven op het terrein van het Sociaal Domein.

Op maandag 19 september organiseert de Adviesraad een kennismakingsavond waarop diverse instanties op dit terrein zijn uitgenodigd alsmede de dorpsraden van de Gemeente Beemster. Als adviesraad willen wij op een informele manier kennis maken met de vertegenwoordigers van deze instanties, en mogelijk ook eventueel  de cliëntenraden ervan, om ook te weten met wie wij te maken zouden kunnen hebben/ krijgen en de dorpsraden vanwege hun goede contacten in de dorpskernen.

Naast deze instanties hopen wij op deze avond ook kennis te maken met de nieuwe wethouder, die de komende periode het sociaal domein in de portefeuille heeft.

Bent u ook geïnteresseerd in deze avond?                                            

In bescheiden vorm zijn ook eventuele belangstellenden welkom. In dat geval  kunt u zich aanmelden via beemsteradviesraad@gmail.com of via het contactformulier op deze website.

De avond wordt gehouden in het Gemeentehuis te Middenbeemster, waar vanaf 19.45 uur de genodigden zullen worden ontvangen.