Leden adviesraad

De adviesraad Sociaal Domein Beemster bestaat uit de volgende personen:

Dhr. Jaap Bartoo (voorzitter)

Mw. Maartje Glorie

Mw. Marion Haring

Dhr. Paul Mounoury

Mw. Thoke Schuilwerve

De adviesraad bestaat uit een voorzitter en vier leden. Voor de voorzitter en elk lid wordt een plaatsvervanger benoemd. De leden van de adviesraad hebben met name affiniteit met én belangstelling voor de Participatiewet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdzorg in de brede zin van het woord. De leden worden benoemd voor een periode van 3 jaar en kunnen eenmaal herbenoemd worden.

Leden hebben intensief en proactief contact met de samenleving en het college. In de adviesraad zitten geen beroepskrachten of raadsleden van de gemeente Beemster. Ook ambtenaren die werkzaam zijn bij de gemeente Beemster of Purmerend mogen niet deelnemen in de adviesraad. Deelnemen in de adviesraad geschiedt op vrijwillige basis.

Voor vragen aan de adviesraad kunt u contact met ons opnemen.