Vacature lid Adviesraad Sociaal Domein

Vacature: 2 leden Adviesraad Sociaal Domein

Sinds vorig jaar heeft de gemeente Beemster een Adviesraad Sociaal Domein. Deze voorziet burgemeester en wethouders gevraagd, maar zeker ook ongevraagd, van advies. Denk hierbij vooral aan advies over hoe de gemeente omgaat met de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de verstrekking van gemeentelijke voorzieningen in het kader van de Jeugdzorg. Het gemeentebestuur zoekt 2 leden voor deze adviesraad.

Samenstelling adviesraad
De adviesraad bestaat uit een voorzitter en 4 leden. De leden hebben vooral affiniteit met én belangstelling voor de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning en de jeugdzorg in de brede zin van het woord. De leden worden benoemd voor een periode van 3 jaar en kunnen eenmaal herbenoemd worden. Leden hebben intensief en proactief contact met de samenleving en het college. In de adviesraad zitten geen beroepskrachten of raadsleden van de gemeente Beemster. Ambtenaren werkzaam bij gemeente Beemster of Purmerend zitten niet in de adviesraad. Deelnemen is op vrijwillige basis.

Wat vragen wij?
U heeft inlevingsvermogen en kunt goed luisteren en doorvragen. U bent sterk in mondelinge en schriftelijke communicatie. Verder bent u kritisch en onderzoekend, in staat om met tegengestelde belangen om te gaan. U bent enthousiast, maatschappelijk betrokken en heeft affiniteit met de diverse werkvelden in het sociale domein. U vindt goed communiceren belangrijk en werkt zowel mondeling als schriftelijk goed samen. Tot slot bent u vak- of ervaringsdeskundig en woont u in Beemster of heeft er binding mee.

Wat bieden wij?
De uitdaging om samen met andere leden in de adviesraad een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van het sociale domein in Beemster en de voldoening dat uw inbreng tot concrete resultaten leidt. U ontvangt een vergoeding per bijgewoonde vergadering en onkosten kunt u declareren. Verder bestaat de mogelijkheid tot deskundigheidsbevordering.

Meer weten of reageren?
De gesprekken worden in juni gevoerd. Voor meer informatie neemt u contact op met Catalijne Kraijo via (0299) 452130. U kunt ook eens een kijkje nemen op www.asd-beemster.nl. Uw reactie met cv kunt u tot uiterlijk 14 juni 2017 versturen via genoemd mailadres.

Kennismakingsavond Adviesraad Sociaal Domein

De adviesraad heeft op informele wijze kennis gemaakt met de vertegenwoordigers van instanties die werkzaam zijn binnen het sociaal domein in de gemeente Beemster.

Voornaamste doel was elkaar leren kennen, zodat iedereen elkaar straks nog beter kan vinden. Dit doel is zeker bereikt!

De nieuwe wethouder Barbara Jonk-de Lange was namens de gemeente Beemster aanwezig. Zij gaf in de Binnendijks aan “Ik vond het een hele interessante avond. Het is waardevol om deze contacten goed te onderhouden, zodat mensen elkaar snel kunnen vinden als dat nodig is. Zij die aanwezig waren kennen nu elkaars rol en kunnen elkaar nu versterken”.

De adviesraad bedankt iedereen voor zijn of haar komst!

naamloosnaamloos2naamloos3 img_2837

Kennismakingsavond Adviesraad op 19 september

Zoals u al heeft kunnen lezen is sinds dit voorjaar de Adviesraad Sociaal Domein in de gemeente geïnstalleerd. De adviesraad heeft tot taak om het college van de Gemeente Beemster (on)gevraagd advies te geven op het terrein van het Sociaal Domein.

Op maandag 19 september organiseert de Adviesraad een kennismakingsavond waarop diverse instanties op dit terrein zijn uitgenodigd alsmede de dorpsraden van de Gemeente Beemster. Als adviesraad willen wij op een informele manier kennis maken met de vertegenwoordigers van deze instanties, en mogelijk ook eventueel  de cliëntenraden ervan, om ook te weten met wie wij te maken zouden kunnen hebben/ krijgen en de dorpsraden vanwege hun goede contacten in de dorpskernen.

Naast deze instanties hopen wij op deze avond ook kennis te maken met de nieuwe wethouder, die de komende periode het sociaal domein in de portefeuille heeft.

Bent u ook geïnteresseerd in deze avond?                                            

In bescheiden vorm zijn ook eventuele belangstellenden welkom. In dat geval  kunt u zich aanmelden via beemsteradviesraad@gmail.com of via het contactformulier op deze website.

De avond wordt gehouden in het Gemeentehuis te Middenbeemster, waar vanaf 19.45 uur de genodigden zullen worden ontvangen.