Welkom

Waar het gebeurt: in de kernen

Beemster is een gemeente met vier kernen Noordbeemster, Zuidoostbeemster, Westbeemster en Middenbeemster. Elke kern met een heel eigen cultuur en een eigen gemeenschap. Verder zien we een veelheid aan buurtorganisaties, ouderencomités en andere organisatievormen die respect verdienen.

Ons ideaal is dat in elke kern mensen voor elkaar kunnen zorgen en een zelfstandig en een zinvol leven kunnen leiden. De zorg voor iedereen die dat nodig heeft, ouderen, jongeren, mensen met een beperking, is eerst een kwestie voor de mensen in de gemeenschap van de kernen.

In alle kernen moeten er daarom ook voorzieningen zijn om elkaar te ontmoeten, dingen te organiseren of om simpelweg mee te kunnen doen en om eenzaamheid of isolatie te voorkomen. Het welzijn van mensen en vooral van senioren en mensen met beperkingen vraagt om aandacht en soms om voorzieningen in de publieke ruimte, op straat, en in de gebouwen.

Menselijke problemen vragen om zorgvuldigheid

Voor iemand die wordt geconfronteerd een hulpvraag, een ziekte of een probleem kan het lastig zijn om daar nuchter over na te denken. Dan kan een professioneel aanbod verleiden om de problemen maar zo te zien dat ze zijn opgelost ‘als er een pil voor is’, of ‘als er een dienstverlener voor is’. Maar menselijke problemen zijn breder. Het is de moeite waard om het hele plaatje in beeld te brengen. Om vast te stellen wat men echt nodig heeft, kan men soms wat hulp gebruiken en die moet gekregen kunnen worden in een veilige omgeving waar het oplossen centraal staat. Iedereen, jong en oud moet z’n zorgvraag kunnen formuleren in een veilige, toegankelijke omgeving, waar men niet wordt afgeleid door de belangen van afnemers en de overheden.

Vanuit de adviesraad zetten we ons in voor een mensgerichte, effectieve aandacht bij het helder maken van problemen, het in kaart brengen van oplossingen en door eigen inbreng van de burger bij de te maken keuzes.